Prov!

Hej alla underbara!

Det är dags för att testa era kunskaper i :  temperatur, linjediagram, medelvärde, cirkeldiagram, vikt och volym). Imorgon kommer vi att gå igenom cirkeldiagram, och på måndag ska vi ha repetition, så att ni skriver provet på onsdag den 12 dec. Ni kommer att få en bedömningsmatris där det står kriterierna, d.v.s. saker som jag kommer att titta på vid bedömningen. Matrisen kommer ni också använda för att bedöma ert prov så att vi kan jämföra och diskutera. Syftet med att använda bedömningsmatris är för att var och en elev ska vara medveten om sin egen kunskapsutveckling. Det betyder att du som elev ska själv få möjlighet att se vad som du redan kan och vad som du behöver träna mer på för att uppnå lärandemålet. Även om jag undervisat er i några veckor så vet jag att ni kan, TRO PÅ ER SJÄLVA!🙂 Glöm ej att ni kommer till skolan för att lära er, detta innebär att göra misstag, försöka mer och utvecklas!:)

Hälsningar

Zahraa

Annonser

Ny lärare

Hej alla underbara barn och föräldrar! Mitt namn är Zahraa och jag är ny lärare i skolan (behörig bl. a.  i NO, teknik och MA för åk 3-6) . Nu undervisar jag era fantastiska barn i matematik. Här i bloggen kommer jag att skriva inlägg och berätta om vad och hur vi arbetar i ämnet matematik så håll utkik!:)

Hälsningar

Zahraa

Ny lärare i matematik, prov & läxa

Hej!

Igår(19/11) var biträdande rektor Marika Makrigianni inne i klass 5B och informerade eleverna om att en ny lärare, Zahraa, kommer ta över matematikundervisningen i klassen fr o m 19/11. Eftersom jag haft större delen av terminens undervisning i matematik, så kommer jag och Zahraa tillsammans bedöma elevernas kunskaper i matematik denna termin.

Jag(Jenny) kommer tillsvidare fortsätta undervisa eleverna i 5B i svenska, SO och NO. Jag kommer även fortsättningsvis vara klassföreståndare/mentor för 5B tillsammans med miss Alla som undervisar eleverna i engelska. Jag undervisar även klass 5A i svenska.

Att byta lärare i ett ämne kan kännas bra eller mindre bra för eleverna. Jag och Zahraa gör vårt yttersta för att det ska bli en så smidig övergång som är möjligt för eleverna. Var gärna observanta och prata med era barn om hur de tycker att det fungerar på lektionerna. Vi lärare är olika personer och undervisningen kan aldrig bli på exakt samma sätt, men det kan bli väldigt bra ändå.😊 Hör gärna av er om ni undrar över något eller tycker att något är problematiskt.

Igår fick eleverna också resultaten på matteproven de skrev innan höstlovet, som handlande om area, omkrets, skala, räknemetoder(addition, subtraktion, muliplikation & division) samt problemlösning(läsuppgifter). Som helhet visade klassen på ett bra resultat, men självklart finns det några som inte riktigt nådde upp till godtagbara resultat på provet. Men provet är endast en del av bedömningen i ämnet. Hur eleverna presterar på lektionerna är minst lika viktigt. Vi lärare gör i slutet av terminen en helhetsbedömning av alla delar(muntliga diskussioner, räknadet i matteboken, diagnoser och prov) i ämnet.

Provet bestod av 2 delar(A &B). A-delen testar grundkunskaper inom området och maxpoäng var 17. 9 poäng eller mer visar på godtagbara kunskaper. 13 poäng eller mer visar på mer än godtagbara kunskaper. B-delen testar problemlösningsförmågan och maxpoäng var 9. 2 poäng eller mer visar på godtagbara kunskaper och 7 poäng eller mer visar på mer än godtagbara kunskaper. Bästa resulatet🥇i klassen var en elev som hade alla rätt på A-delen och endast 1 fel på B-delen. ⭐️👏🏻😁

Multiplikationstabellerna skulle många elever behöva träna mera på. Det kan man göra på t ex http://www.elevspel.se eller genom att skriva ner tabellerna på papper eller rabbla🗣 dem högt. Om man ska träna på 7:ans tabell så skriver man i så fall: 1*7=7, 2*7=14, 3*7=21, 4*7=28, 5*7=35, 6*7=42, 7*7=49, 8*7=56, 9*7=63 och 10*7=70. Sedan tränar💪🧠 man detta flera gånger till man kan svaren(produkterna) utantill.👍🏻😁

Eleverna kommer ha läsläxa  varje vecka fram till torsdagen den 13/12. Boken vi nu läser heter Balladen om en bruten näsa av författaren Arne Svingen. Kapitlena är ojämna i sidantal. Denna vecka har de ett långt kapitel i läxa, s 31-59. På fredagar blir det läxförhör genom att de skriver läsloggar. I läsloggarna ska de sammanfatta kapitlet, skriva vad de gillar mest och minst i kapitlet och varför de tycker så, skriva vad de känner igen sig i och vad de har för funderingar(frågor) kring kapitlet. Till sist ska de även rita en bild som passar kapitlet. Ju mer man läst kapitlet, desto enklare är det att skriva dessa läsloggar. Be gärna era barn berätta vad kapitlet handlar om.

Ha en bra vecka!

/Jenny🤓

Veckobrev v.46

Hejsan alla föräldrar och elever!

Viktiga datum: Onsdagen den 21/11 slutar alla elever kl. 14.00 eftersom lärarna har konferens. Fritids är öppet som vanligt från kl.14.00

Onsdagen den 5/12 ska åk 5 besöka Svenska kyrkan i Flemingsberg för att titta på Julspelet.

14/12, 17/12 och 18/12 slutar alla elever på mellanstadiet kl. 13.00. Dessa dagar kommer att vara schemabrytande eftersom vi har planerat in elevens val dagar då. Fritids är öppet som vanligt från kl.13.00

Julavslutningen i år är på torsdagen den 20/12. Eleverna går i skolan som vanligt denna dag!

Trevlig helg!

Önskar Ms Alla 🙂

English, Nov 8

We are speaking about the American holiday Thanksgiving at present. Now you know why American people celebrate this holiday. You have got a hand-out with the text about it. Read it again (as many times as you need) and retell it for your parent. On Tuesday (Nov 13) you are going to retell it in class.

Don’t forget about the Thanksgiving crossword! We will see who could find all the words.

Have a nice weekend!

Halvdag, studiedag, läxor & prov

Hej!

Veckan som gått har varit händelserik. Eleverna arbetar på bättre och bättre, vilket gör att fler når veckans arbetsmål(E-nivå) och får ha fritt val sista lektionen på fredagen. 👍🏻

Men det har även varit mycket bråk, tjafs och slagsmål på rasterna. Det innebär att vi behöver lösa en hel del konflikter på lektionstid. Vi vuxna på skolan önskar att ni hjälper oss, genom att be era barn att inte slå eller säga fula ord tillbaka. På skolan vill vi att eleverna kommer till en vuxen, om man inte själv kan lösa ett tjafs på ett schysst sätt(utan att slå eller använda fula ord).

Onsdagen den 10/10 slutar eleverna kl.11:30 (12:00 för de som ska till fritids). Lärarna har ämneskonferenser denna eftermiddag.

Torsdagen den 25/10 är skolan stängd, studiedag.

Läxor:

Svenska: Läsläxa från måndagar till fredagar. På fredagar är det läxförhör📝(läslogg). Läsläxa till fredag 12/10: tre kapitel s.75 – 89 i boken Klaras hemlighet. 📖😊

Matematik: Ett papper där eleverna repeterar det vi arbetat med i skolan. Läxa från måndag till torsdag 11/10 matteglosor.📝✖️➗➖➕

Engelska: Läxa ges efter varje lektion(tis & tors) till nästkommande.🇬🇧🇺🇸

Måndagen den 15/10 är det matteprov på kapitel 1(Stora tal) och kapitel 2(Geometri). Eleverna kan låna en äldre upplaga av matteboken och träna hemma om de önskar. En del har redan lånat hem denna bok.

I SO arbetar vi just nu med ämnet samhällskunskap och arbetsområdet Ekonomi. Vi tittar på serien Här kommer kungen på Urskola.se. Eleverna har sedan fått sammanfatta avsnitten och därefter arbetar vi med frågor till varje avsnitt. Vi diskuterar även innehållet och de viktiga orden.

I NO arbetar vi med ämnet biologi och arbetsområdet Livets utveckling. Eleverna har efter omröstning fått läsa faktatexter själva och sedan fått svara på frågor kring textens innehåll. En del har tyckt att detta varit svårt att göra detta. Då har vi pratat om varför vi lärare helst vill att vi läser texter gemensamt så att vi kan diskutera innehållet och svåra ord, innan man sedan enskilt svarar på frågorna. Eleverna har denna vecka fått skriva en förklarande text som jag kommer ”betygsätta”, så det vet vilken nivå de ligger på just nu. 😊

på onsdag kommer eleverna få börja med muntliga presentationer. De har denna vecka fått skriva om något de vill berätta om. Det kan vara vad som helst.

Glöm inte att sjukanmäla ert barn till Skola24 0515-777600, varje dag när barnet är sjuk. 

Om ni har några frågor eller funderingar så når ni oss enklast via mail.

📧alla.makarova@huddinge.se

📧jenny.grondahl@huddinge.se

Ha en trevlig helg! 🍁🍂🍄

/Alla och Jenny🤓